Oriflame – Produktbilder


Retuscher på produktbilder kan vara väldigt olika. Ibland har det inte varit möjligt att fotografera rätt produkt, ibland gör omständigheterna att produkten är skadad och ibland syns den helt enkelt inte tillräckligt bra på bilden. Det gemensamma för produkterna på dessa bilderna är att de ska synas tydligt och att de ska förmedla vad de står för och vilket syfte de fyller för köparen.

VISIT PROJECT
Kategorier: