Sonesson – 3D renderingar


Fördelen att jobba med 3D är att samma fil går att återanvända på så många olika sätt. Här har jag fått en färdig fil som används till konstruktionsritningar. Av den har jag tagit fram snygga produkt- och miljöbilder.  De har jag sedan renderat ut så de går att använda i te x i en katalog eller på hemsidan. Med hjälp av 3D går det snabbt att byta färg, öppna dörrar eller ställa flera likadana efter varandra för att kunna visa olika möjligheter med produkten.

VISIT PROJECT
Kategorier: